Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 • licytacje komornicze

  Licytacje Komornicze Kraków Podgórze
  Patryk Klimczak

 • nieruchomosci licytacje komornicze

  Nieruchomości Licytacje Patryk Klimczak

 • ruchomosci licytacje
  Ruchomości Sprawdź najnowsze licytacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak

Kancelaria Komornicza w Krakowie

Najbliższe licytacje


Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - Kraków ul. Nad Potokiem 8

2019-05-07 godz. 10:00

Przedmiot licytacji:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - Kraków ul. Nad Potokiem 8

Położenie przedmiotu licytacji:

nieruchomości /
woj.

Nieruchomość - Kraków ul. Bobrzyńskiego 25/27

2019-05-28 godz. 9:45

Przedmiot licytacji:
Nieruchomość - Kraków ul. Bobrzyńskiego 25/27

Położenie przedmiotu licytacji:

nieruchomości /
woj.

Art. 776 kpc

„Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.”

Art. 8 ust. 5 kpc

"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.(…)"

Art. 8 ust. 6 kpc

"Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika."