Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE    

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 września 2017 r. o godz. 14:10

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Krakowie-Podgórzu przy ul. Rejtana 8, stanowiącej własność dłużnika (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00330087/0.

Lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz garderoby – pow. użytkowa 116,10 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu w 170/1000 części.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 666 298,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 499 723,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 66 629,80 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 1310/14).