Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE    

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 października 2017 r. o godz. 14:15

 

w sali nr D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 12b położonego w Krakowie przy ul. Filipowicza 10, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00296272/3. Lokal mieszkalny o powierzchni 52 m2 położony jest na V kondygnacji budynku wielorodzinnego i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju oraz antresoli. Z własnością lokalu związany jest udział we współwłasności działki nr 1/38 objętej KW 295761 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku z którego lokal został wydzielony w 520/39609 częściach. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00296272/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 293 391,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 220 043,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 29 339,10 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce, najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego, oraz sygnaturę Km 434/16).

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.