Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 października 2018 r. o godz. 14:10

 

w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 9/144, stanowiącego własność dłużnika (...), w nieruchomości gruntowej, tj. działka niezabudowana położona w Krakowie-Podgórzu, rejon ulicy Pszczelnej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00118723/9.

Nieruchomość składa się z: niezabudowana działka ewidencyjna nr 169/2 o pow. 388 m2 położona w Krakowie-Podgórzu, obr. 33 znajduje się po wschodniej stronie ulicy Pszczelnej, w niewielkiej odległości od skrzyżowania z ulicą Podhalańską. Odległość od Krakowskiego Rynku Głównego w linii prostej – ok. 4,7 km. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada indywidualnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Udział oszacowany jest na kwotę 6 023,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 4 517,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 602,30 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1002/15). W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.