Patryk Klimczak komornik


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Adres: ul. Ślusarska 8/LU 4 | 30-710 Kraków

Email: krakow.klimczak@komornikid.pl

Tel.: 12 358 61 45

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 stycznia 2019 r. o godz. 13:00

 

w sali D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział I Cywilny w Krakowie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o pow. 533 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym z wykształconą częścią usługową w zabudowie wolnostojącej (488,64 m2) oraz budynkiem biurowym (22,68 m2), położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 32 przy ul. Kołobrzeskiej 13 dz. ew. nr 136/1, stanowiącej własność dłużnika (...) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00140160/7. Nieruchomość (pow. budynków przyjęta do obliczeń to łącznie 511,32 m2) oszacowana jest na kwotę 1 718 745,00 zł (część budynku mieszkalnego korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, tj. powierzchnia 418,25 m2 – o wartości 1 405 900,60 zł pozostała część objęta jest podatkiem VAT, tj. 70,39 m2 wraz z budynkiem biurowym o pow. 22,68 m2 – łącznie 93,07 m2 – o wartości 312 844,40 zł). Cena wywoławcza wraz z należnym podatkiem VAT w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 193 799,47 zł, co stanowi 2/3 oszacowania nieruchomości o pow. 418,25 m2, tj. 937 267,07 zł oraz 2/3 oszacowania nieruchomości o pow. 93,07 m2, tj. kwotę 208 562,93 zł wraz z należnym podatkiem VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży który w dniu obwieszczenia wynosi 23%, tj. w wysokości 47 969,47 zł (łącznie kwota 256 532,40 zł). Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT, tj. kwotę: 179 069,92 zł (w tym: wadium od 418,25 m2, tj. 140 590,06 zł wraz z wadium od 93,07 m2 z VAT, tj. 38 479,86 zł, a to: wadium 31 284,44 zł + 23% VAT, tj. 7 195,42 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 418/18).